Vyhledávání


Kontakt

PCH stavby s.r.o.
Nerudova 801
27801 Kralupy nad Vltavou

Tel: 607820018

E-mail: stavby@chvojkastavby.cz

Průkaz energetické náročnosti budov

 

Průkaz energetické náročnosti (tzv. PENB) hodnotí posuzovaný objekt z hlediska spotřeby energií na vytápění, ohřev teplé vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na umělé osvětlení.

 

Legislativa od 1.1.2013

Parlament České republiky schválil v září 2012 zákon č. 318/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Zákon mimo jiné pojednává o problematice Průkazů energetické náročnosti, resp. rozšiřuje povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti i pro případy prodeje nemovitosti (vč. i např. bytové jednotky) a při pronájmu celé budovy od 1.1.2013. Povinnost průkazů pro nové stavby a při větších změnách staveb zůstává i nadále v platnosti. Zákon dále definuje, ke kterému datu vzniká povinnost majitele zajistit průkaz energetické náročnosti pro stávající budovy a definuje osoby oprávněné k vydávání průkazů.

 

Při prodeji nemovitosti (vč. i např. bytové jednotky) a pronájmu celé budovy je vlastník či společenství vlastníků povinni:

  • zajistit zpracování průkazu
  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech (prezentovat průkaz již při inzerci),
  • předložit průkaz možnému kupujícímu či nájemci před uzavřením kupních či nájemních smluv
  • předat průkaz při podpisu kupní či nájemní smlouvy

 

Co je PENB?

Budovy během celého životního cyklu spotřebovávají významné procento primárních energetických zdrojů a generují významné množství emisí CO2. Minimalizaci uvedené spotřeby a emisí lze dosáhnout snižováním energetické náročnosti budov. Jako prostředek k dosažení těchto cílů slouží hodnocení staveb z pohledu spotřeby energie (PENB) a stanovení požadavku na ně (vyhlášky a zákony). Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

 

 

Jaké informace získám z PENB?

Zadavatel obdrží dokument o hodnocení budovy, jehož forma je předepsána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Výsledným shrnutím je závěrečné grafické vyjádření se stupnicí energetické náročnosti objektu A až G tj. ukazatelem, do jaké třídy ve stupnici hodnocený objekt spadá. Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranici třídy C. To znamená, že každý nový projekt budovy nebo nová a nově rekonstruovaná budova musí spadat maximálně do třídy C. Výjimku tvoří různé speciální budovy, popř. provozy nebo např. památkově chráněné objekty. Ve spodní části pod grafickou stupnicí najdeme i podíl potřeby energie na celkové potřebě energie pro jednotlivé místa spotřeby (vytápění, ohřev teplé vody, VZT a klimatizace, umělé osvětlení). Každý průkaz je označen datem vydání a datem maximální platnosti, která je stanovena na 10 let.

 

 

Kdo mi PENB vystaví?

Průkaz potvrzuje energetický specialista oprávněný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spolupracujeme s týmem autorizovaných energetických specialistů s několikaletou praxí ve zpracovávání průkazů energetické náročnosti, žádostí a realizací dotací z programu Zelená úsporám a energetickém poradenství, který Vám potřebný průkaz zajistí za výhodnou cenu.

Mám zájem o PENB

Chcete vyhotovit Průkaz energetické náročnosti budov? Vyplňte formulář a budete nezávazně kontaktováni energetickým specialistou, který s Vámi dohodne další podrobnosti.